Braskebratt & co Fastigheter AB

Braskebratt & Co Fastigheter AB skapades i samband med Braskebratt & Co Förvaltnings AB år 2010.
Bolaget hyr ut och förvaltar egna eller arrenderade industrilokaler.